"- Tvoje ime je lijepo, ali nije savršeno. Fali mu malo, tek jedan epitet.
- Koji?
- Moja."

Dino Ahmetović (via dino-ahmetovic)

476