"Ćutanje je, ponekad, rečitije od reči. (Engleska)"

(via tamic87)

10